Văn bản theo lĩnh vực: Đào tạo

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
31 Số: 666/QĐ-ĐHH 28/05/2018 Quyết định Ban hành Quy định sinh viên học cùng lúc hai chương trình đại học tại các đơn vị đào tạo thuộc Đại học Huế
32 Số: 155/TB-ĐHL 14/05/2018 Thông báo kế hoạch học tập học kỳ 1, năm học 2018-2019 và thời gian nghỉ hè của các lớp Khóa 39, 40, 41 và Khóa 42 hình thức đào tạo chính quy
33 Số: 136/TB-ĐHL 08/05/2018 Nhà Trường thông báo về kế hoạch học tập Giáo dục Quốc phòng của sinh viên các lớp Luật và Luật Kinh tế Khóa 41, hình thức đào tạo chính quy
34 Số: 86/TB-ĐHL-ĐT 01/04/2018 Thông báo về việc tổ chức xét và công nhận tốt nghiệp đại học của sinh viên Khóa 38 đào tạo theo hệ thống tín chỉ
35 Số: 178/QĐ-DHNN 19/03/2018 Quyết định về việc điều chỉnh Quy định điểm tương đương giữa các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và các cấp độ của ngoại ngữ không chuyên
36 Số: 145/QĐ-HĐTS VLVH, LT 19/03/2018 Quyết định về việc thành lập các ban giúp việc của kỳ thi tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học bằng đại học thứ nhất, bằng đại học thứ hai và liên thông từ trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng lên trình độ đại học của trường Đại học Luật, Đại học Huế năm 2018
37 Số: 144/QĐ-ĐHL 19/03/2018 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học bằng đại học thứ nhất, bằng đại học thứ hai và liên thông từ trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng lên trình độ đại học của trường Đại học Luật, Đại học Huế năm 2018
38 Số: 143/QĐ-HĐTS BẰNG 2, LT 19/03/2018 Quyết định về việc thành lập các ban giúp việc của kỳ thi tuyển sinh đại học hệ chính quy bằng đại học thứ hai và liên thông từ trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng lên trình độ đại học của trường Đại học Luật, Đại học Huế năm 2018
39 Số: 142/QĐ-ĐHL 19/03/2018 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy bằng đại học thứ hai và liên thông từ trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng lên trình độ đại học của trường Đại học Luật, Đại học Huế năm 2018
40 Số: 75/TB-ĐHL-ĐT 19/03/2018 Thông báo kế hoạch học kỳ 9 lớp Luật VLVH 2014 tại trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương
41 Số: 40/TB-ĐHL-ĐT 25/02/2018 Kế hoạch công tác tốt nghiệp đại học ngành Luật, Luật Kinh tế, hình thức đào tạo chính quy, khóa 38 (2014-2018) năm học 2017-2018
42 Số: 362/ĐHL-ĐT 18/12/2017 Kế hoạch dự giờ của giảng viên năm học 2017-2018
43 QTr: 315/Qtr-ĐHL 29/10/2017 Quy trình đào tạo ngành Luật
44 QTr: 316/Qtr-ĐHL 29/10/2017 Quy trình đào tạo ngành Luật Kinh tế
45 QĐ: 442/QĐ-ĐHL 15/10/2017 Quyết định về việc ban hành Bộ đề cương chi tiết học phần ngành Luật, Luật Kinh tế
46 TT: 24/2017/TT-BGDĐT 09/10/2017 Thông tư ban hành danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học
47 QĐ: 420/QĐ-ĐHL 28/09/2017 Quyết định công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học ngành Luật theo hệ thống tín chỉ
48 QĐ: 390/QĐ-ĐHL 12/09/2017 Quyết định về việc ban hành quy trình quản lý bài thi tuyển sinh, bài thi tốt nghiệp tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế
49 TT: 22/2017/TT-BGDĐT 05/09/2017 Thông tư ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học
50 QĐ: 362/QĐ-ĐHL 04/09/2017 Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo đại học ngành Luật, hình thức đào tạo vừa làm vừa học theo hệ thống tín chỉ
51 QĐ: 353/QĐ-ĐHL 23/08/2017 Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo đại học bằng thứ hai ngành Luật Kinh tế, hình thức đào tạo vừa làm vừa học theo hệ thống tín chỉ
52 QĐ: 354/QĐ-ĐHL 23/08/2017 Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo đại học bằng thứ hai ngành Luật Kinh tế, hinh thức đào tạo chính quy theo hệ thống tín chỉ
53 Số: 900/QĐ-ĐHH 22/08/2017 Quyết định Ban hành Quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Đại học Huế
54 QĐ: 337/QĐ-ĐHL 20/08/2017 Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học ngành Luật, hình thức đào tạo chính quy theo hệ thống tín chỉ
55 QĐ: 338/QĐ-ĐHL 20/08/2017 Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học ngành Luật, hình thức đào tạo vừa làm vừa học theo hệ thống tín chỉ
56 QĐ: 298/QĐ-ĐHL 20/07/2017 Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo đại học bằng thứ hai ngành Luật, hình thức đào tạo vừa làm vừa học theo hệ thống tín chỉ
57 QĐ: 223/QĐ-ĐHL 06/06/2017 Quyết định về việc điều chỉnh và ban hành chương trình đào tạo đại học bằng thứ hai ngành Luật, hình thức đào tạo chính quy theo hệ thống tín chỉ
58 QĐ: 18/2017/QĐ-TTg 30/05/2017 Quyết định quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học
59 QĐ: 206/QĐ-ĐHL 28/05/2017 Quyết định về việc điều chỉnh và ban hành chuẩn đầu ra trình độ đào tạo đại học ngành Luật
60 QĐ: 207/QĐ-ĐHL 28/05/2017 Quyết định về việc điều chỉnh và ban hành chuẩn đầu ra trình độ đào tạo đại học ngành Luật Kinh tế
Danh mục văn bản

Người ký

Thể loại

Cơ quan ban hành

Phòng ban

Lĩnh vực

Liên kết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây