Văn bản theo lĩnh vực: Phòng KHCN-MT-HTQT

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 QĐ: 1779/QĐ-BGDĐT 24/05/2016 Quyết định về việc cho phép Trường Đại học Luật đào tạo tiến sĩ ngành Luật Kinh tế
2 QĐ: 3642/QĐ-BGDĐT 11/09/2012 Quyết định cho phép Trường Đại học Luật đào tạo chuyên ngành Luật Kinh tế, trình độ thạc sĩ
3 Số 706/QĐ-ĐHL 30/12/2020 Quyết định thành lập Hội đồng nghirệm thu đề tài khoa học cấp Trường thực hiện năm 2020
4 Số 709/QĐ-ĐHL 30/12/2020 Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học cấp Trường thực hiện năm 2020
5 Số 710/QĐ-ĐHL 30/12/2020 Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học cấp Trường thực hiện năm 2020
6 Số 450/QĐ-ĐHL 28/10/2020 Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra tiến độ thực hiện các đề tài cấp Bộ năm 2020
7 Số 1385/QĐ-ĐHH 16/09/2020 Quyết định thành lập Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Huế
8 Số 1386/QĐ-ĐHH 16/09/2020 Quyết định thành lập Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Huế
9 Số 219/QĐ-ĐHL 13/07/2020 Quyết định thành lập Hội đồng tuyển chọn danh mục đề xuất đề tài Khoa học và công nghệ cấp ĐHH thực hiện năm 2021
10 76/QĐ-ĐHL-ĐTSĐH 04/03/2020 Quyết định thành lập Hội đồng xét điều kiện bảo vệ luận văn thạc sĩ Luật, chuyên ngành Luật Kinh tế khóa 2018-2020
11 QĐ: 717/QĐ-ĐHL 30/12/2019 Quyết định 717/QĐ-ĐHL ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế về việc ban hành chiến lược đào tạo giai đoạn 2019 - 2023, tầm nhìn đến năm 2030
12 QĐ: 378/QĐ-ĐHL 19/08/2019 Quyết định sô 376/QĐ-ĐHL của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế về việc ban hành Chương trình đào tạo Thạc sĩ Luật Kinh tế theo định hướng nghiên cứu (có điều chỉnh) năm 2019.
13 QĐ: 376/QĐ-ĐHL 15/08/2019 Quyết định sô 376/QĐ-ĐHL của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế về việc ban hành Chương trình đào tạo Thạc sĩ Luật Kinh tế theo định hướng ứng dụng (có điều chỉnh) năm 2019
14 QĐ: 228/QĐ-ĐHL 20/05/2019 Quyết định số 228/QĐ-ĐHL ngày 21.05.2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Luật về việc thành lập Tổ điều chỉnh CTĐT Thạc sĩ Luật Kinh tế theo định hướng ứng dụng
15 QĐ: 229/QĐ-ĐHL 20/05/2019 Quyết định số 229/QĐ-ĐHL ngày 21.05.2019 của Hiệu trưởng trường Đại học luật về việc thành lập tổ điều chỉnh chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Luật Kinh tế theo định hướng nghiên cứu
16 Số: 1317/QĐ-ĐHH 09/10/2018 Quyết định thành viên Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài KH&CN năm 2019
17 Số: 1317/QĐ-ĐHH 09/10/2018 Quyết định thành viên Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài KH&CN năm 2019
18 Số 1154/QĐ-ĐHH 05/09/2018 Danh sách các thành viên Hội đồng Khoa học đánh giá, nghiệm thu đề tài KH&CN ĐHH
19 Số 1155/QĐ-ĐHH 05/09/2018 Danh sách các thành viên Hội đồng Khoa học đánh giá, nghiệm thu đề tài KH&CN ĐHH
20 Số 333/QĐ-ĐHL 21/06/2018 Quyết định thành lập Hội đồng xét điều kiện bảo vệ luận văn thạc sĩ Luật, chuyên ngành Luật Kinh tế
21 QĐ: 332/QĐ-ĐHL 21/06/2018 Quyết định ban hành quy định việc đăng ký biên soạn, thẩm định, lựa chọn, xuất bản, phát hành giáo trình, tài liệu học tập, kỷ yếu và các tài sản trí tuệ khác của Trường Đại học Luật
22 Số 258/QĐ-ĐHL 23/05/2018 Quyết định về việc thành lập Ban đón tiếp Lễ nhập học Lớp cao học Luật Kinh tế khóa 8
23 Số 230/ĐHL-HTQT 09/05/2018 Quyết định thành lập BTC và Tổ giúp việc Hội thảo Quốc tế
24 Số: 154/ĐHL-HTQT 22/03/2018 Quyết định về việc thành lập BTC và Tổ giúp việc Hội thảo quốc tế
25 Số 1519/QĐ-ĐHH 28/12/2017 Quyết định về việc ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Huế
26 Số 498/QĐ-ĐHL-KHCN 21/11/2017 Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học sinh viện năm 2017
27 Số 512/QĐ-ĐHL-KHCN 21/11/2017 Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học năm 2017
28 Số 509/QĐ-ĐHL-KHCN 21/11/2017 Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học sinh viên năm 2017
29 Số 510/QĐ-ĐHL-KHCN 21/11/2017 Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học sinh viên năm 2017
30 Số 508/QĐ-ĐHL-KHCN 21/11/2017 Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học sinh viên năm 2017
Danh mục văn bản

Người ký

Thể loại

Cơ quan ban hành

Phòng ban

Lĩnh vực

Liên kết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây