Văn bản theo lĩnh vực: Phòng Công tác sinh viên

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
91 TTLT: 14/2016/TTLT-BGDĐT-BLĐTBX 04/05/2016 Sửa đổi, bổ sung mục III của Thông tư liên tịch số 23/2008/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 28/4/2008 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 152/2007/QĐ-TTg ngày 14/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ
92 HD: 464/HD-ĐHH 21/04/2016 Hướng dẫn thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập trong Đại học Huế từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021
93 TT: 10/2016/TT-BGDĐT 04/04/2016 Quy chế Công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy
94 TT: 09/2016/TT-BGDĐT-BTC-BLĐTBX 29/03/2016 Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 86/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ
95 QĐ: 19/QĐ-ĐHL 21/03/2016 Quy trình thực hiện khóa luận tốt nghiệp của Trường Đại học Luật
96 TT: 06/2016/BGDĐT 20/03/2016 Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài
97 BC: 161/BC-ĐHH 21/02/2016 Báo cáo về việc tiếp nhận người nước ngoài vào học tại Đại học Huế năm học 2015 - 2016
98 QĐ: 109/QĐ-ĐHH 02/02/2016 Quy định quản lý người nước ngoài học tập tại Đại học Huế
99 Số: 04/QĐ-ĐHL 11/01/2016 Quyết định về việc thành lập Ban điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Luật
100 QĐ: 6288/QĐ-BGDĐT 28/12/2015 Quyết định về việc giao nhiệm vụ cho Trường Đại học Luật, Đại học Huế đào tạo liên thông từ trung cấp chuyên nghiệp lên đại học, hình thức chính quy và vừa làm vừa học
101 Số: 03/VBHN-BGDĐT 29/10/2015 Quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
102 NĐ: 86/2015/NĐ-CP 01/10/2015 Nghị định Quy định về thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021
103 TT: 36/2015/TT-BLĐTBXH 27/09/2015 Hướng dẫn hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đối với người có công với cách mạng và con của họ
104 TT: 19/2015/TT-BGDĐT 07/09/2015 Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân
105 Số: 4869/BGDĐT-CTHSSV 27/08/2015 Triển khai Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT/BCA-BGDĐT ngày 28/08/2015 về việc Phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự ATXH, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật
106 VBHN: 02/VBHN-BGDĐT 04/08/2015 Thông tư quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học
107 QĐ: 70/QĐ-ĐHL 04/05/2015 Nội quy Học đường
108 TT: 07/2015/TT-BGDĐT 15/04/2015 Thông tư Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và Quy trình xây dựng , thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.
109 HD: 101/HD-ĐHH 28/01/2015 Hướng dẫn thực hiện TTLT số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15/10/2014 về quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học
110 VBHN: 28/VBHN-BGDĐT 30/12/2014 Quyết định về học bổng KKHT đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
111 TT: 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC 14/10/2014 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học
112 Số: 1049/QĐ-TTg 25/06/2014 Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn
113 VBHN: 17/VBHN-BGDĐT 14/05/2014 Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
114 TT: 03/TT-BGDĐT 24/02/2014 Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam
115 TTLT:42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH 30/12/2013 Quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật
116 QĐ: 1206/QĐ-ĐHH 25/07/2013 Quy định dạy và học ngoại ngữ không chuyên trong đào tạo chính quy trình độ đại học, cao đẳng tại Đại học Huế
117 Số: 539/QĐ-TTg 31/03/2013 Về việc phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2013-2015
118 HD: 120/HD-ĐHH 20/02/2013 Hướng dẫn thực hiện Thông tư 57/2015/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
119 QĐ: 1639/QĐ-ĐHH-ĐTĐH 03/08/2011 Quy định sinh viên học cùng lúc hai chương trình đại học ở các đơn vị đào tạo trực thuộc Đại học Huế
120 TT: 27/2011/TT-BGDDT 26/06/2011 Ban hành quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Danh mục văn bản

Người ký

Thể loại

Cơ quan ban hành

Phòng ban

Lĩnh vực

Liên kết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây