Văn bản theo lĩnh vực: Trung tâm Thông tin - Thư viện

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 QĐ: 558/QĐ-ĐHL 28/10/2018 Quyết định số 558/QĐ-ĐHL ngày 29 tháng 10 năm 2018 của Hiệu trưởng về việc ban hành quy định phát hành giáo trình, tài liệu học tập của Trường Đại học Luật, Đại học Huế
2 QĐ: 586/QĐ-ĐHL 24/12/2017 Quyết định về việc ban hành quy định quản lý, sử dụng hộp thư điện tử của Trường Đại học Luật thuộc Đại học Huế
3 TB: 28/TB-ĐHH 19/02/2017 Thông báo về việc dừng vận hành phần mềm đào tạo tín chỉ của Đại học Huế tại Trường Đại học Luật
4 QĐ: 42/QĐ-ĐHL 19/02/2017 Quyết định về việc thành lập Tổ vận hành, sử dụng phần mềm quản lý giáo dục
5 TB: 29/TB-ĐHL 19/02/2017 Thông báo về việc vận hành, sử dụng phần mềm quản lý giáo dục
6 QĐ: 155/QĐ-ĐHL 27/12/2016 Quyết định số 155/QĐ-ĐHL của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật về việc ban hành kế hoạch phát triển lĩnh vực Thông tin - Thư viện Trường Đại học Luật giai đoạn 2016 - 2020
7 CV: 6078/BGDĐT-GDTX 12/12/2016 Tăng cường quản lý trong việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT
8 QĐ: 78/QĐ-ĐHL 25/07/2016 Quyết định về việc bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện nhiệm kỳ 2015 - 2020
9 QĐ: 28/QĐ-ĐHL 21/04/2015 Quyết định số 28/QĐ-ĐHL ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Luật về việc ban hành Nội quy trung tâm Thông tin Thư viện thuộc trường Đại học Luật - Đại học Huế
10 QĐ: 12/QĐ-ĐHL 02/04/2015 Quyết định về việc thành lập Trung tâm Thông tin - Thư viện
11 QĐ: 13/2008/QĐ-BVHTTDL 12/03/2008 Quyết định số 13/2008/QĐ-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể Thao Du lịch về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động thư viện trường Đại học
12 QĐ: 155/QĐ-BNV 22/02/2007 Quyết định số 155/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Điều lệ Hội thư viện Việt Nam ngày 23 tháng 2 năm 2007
13 TT: 56/2003/TT-BVHTT 15/09/2003 Thông tư số 56/2003/TT-BVHTT của Bộ Văn hóa Thông tin về việc hướng dẫn chi tiết điều kiện thành lập thư viện và thủ tục đăng ký hoạt động thư viện
14 NĐ: 72/2002/NĐ-CP 05/08/2002 Nghị định của Chính phủ số 72/2002/NĐ-CP ngày 6 tháng 8 năm 2002 quy định chi tiết thi hành pháp lệnh thư viện
15 PL: 31/2000/PL/UBTVQH 27/12/2000 Pháp lệnh số 31/2000/PL/UBTVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 28 tháng 12 năm 2000 về để xây dựng, bảo tồn, khai thác và sử dụng vốn tài liệu của thư viện, đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu, thông tin, giải trí của nhân dân và tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về thư viện
Danh mục văn bản

Người ký

Thể loại

Cơ quan ban hành

Phòng ban

Lĩnh vực

Liên kết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây