Văn bản theo lĩnh vực: Đảng - Đoàn thể

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Số 10-QĐ/ĐU 07/12/2020 Quyết định số 10-QĐ/ĐU ngày 08 /12/2020 của Đảng ủy
2 Số 19-QĐ/ĐU 18/05/2020 Quyết định triệu tập Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Luật, nhiệm kỳ 2020-2025
3 Số 12-QĐ/ĐU 05/09/2019 Quyết định thành lập các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Luật lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025
4 NQ: 69-NQ/BCSĐ 26/02/2017 Nghị quyết thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh và học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
5 HD: 01-HD/TW 19/09/2016 Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng
6 QyĐ: 29-QĐ/TW 26/05/2016 Quy định thi hành Điều lệ Đảng
7 QĐ: 01-QĐ/ĐU 06/07/2015 Quyết định số 01- QĐ/ĐU về việc thành lập các Ban và phân công công tác trong Đảng ủy
8 QĐ: 02- QĐ/ĐU 06/07/2015 Quy định Chức năng, nhiệm vụ các Ban của Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020
9 NQ 03/06/2015 Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Luật lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020
10 QĐ: 2653/QĐ-BGDĐT 24/07/2014 Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện NQ số 29-NQ/TW
11 NQ: 29-NQ/TW 03/11/2013 Nghị quyết "Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng XHCN và hội nhập quốc tế"
12 ĐL 18/01/2011 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam
Danh mục văn bản

Người ký

Thể loại

Cơ quan ban hành

Phòng ban

Lĩnh vực

Liên kết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây