Văn bản theo lĩnh vực: Khoa học công nghệ

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Số 706/QĐ-ĐHL 30/12/2020 Quyết định thành lập Hội đồng nghirệm thu đề tài khoa học cấp Trường thực hiện năm 2020
2 Số 709/QĐ-ĐHL 30/12/2020 Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học cấp Trường thực hiện năm 2020
3 Số 710/QĐ-ĐHL 30/12/2020 Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học cấp Trường thực hiện năm 2020
4 Số 1728/QĐ-ĐHH 29/11/2020 Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện đề tài NCKH và công nghệ cấp Bộ và cấp ĐHH năm 2020
5 Số 450/QĐ-ĐHL 28/10/2020 Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra tiến độ thực hiện các đề tài cấp Bộ năm 2020
6 Số 1385/QĐ-ĐHH 16/09/2020 Quyết định thành lập Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Huế
7 Số 1386/QĐ-ĐHH 16/09/2020 Quyết định thành lập Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Huế
8 Số 219/QĐ-ĐHL 13/07/2020 Quyết định thành lập Hội đồng tuyển chọn danh mục đề xuất đề tài Khoa học và công nghệ cấp ĐHH thực hiện năm 2021
9 QĐ: 717/QĐ-ĐHL 30/12/2019 Quyết định 717/QĐ-ĐHL ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế về việc ban hành chiến lược đào tạo giai đoạn 2019 - 2023, tầm nhìn đến năm 2030
10 QĐ: 378/QĐ-ĐHL 19/08/2019 Quyết định sô 376/QĐ-ĐHL của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế về việc ban hành Chương trình đào tạo Thạc sĩ Luật Kinh tế theo định hướng nghiên cứu (có điều chỉnh) năm 2019.
11 QĐ: 376/QĐ-ĐHL 15/08/2019 Quyết định sô 376/QĐ-ĐHL của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế về việc ban hành Chương trình đào tạo Thạc sĩ Luật Kinh tế theo định hướng ứng dụng (có điều chỉnh) năm 2019
12 QĐ: 558/QĐ-ĐHL 28/10/2018 Quyết định số 558/QĐ-ĐHL ngày 29 tháng 10 năm 2018 của Hiệu trưởng về việc ban hành quy định phát hành giáo trình, tài liệu học tập của Trường Đại học Luật, Đại học Huế
13 Số: 1317/QĐ-ĐHH 09/10/2018 Quyết định thành viên Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài KH&CN năm 2019
14 Số: 1317/QĐ-ĐHH 09/10/2018 Quyết định thành viên Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài KH&CN năm 2019
15 Số 1154/QĐ-ĐHH 05/09/2018 Danh sách các thành viên Hội đồng Khoa học đánh giá, nghiệm thu đề tài KH&CN ĐHH
16 Số 1155/QĐ-ĐHH 05/09/2018 Danh sách các thành viên Hội đồng Khoa học đánh giá, nghiệm thu đề tài KH&CN ĐHH
17 Số 333/QĐ-ĐHL 21/06/2018 Quyết định thành lập Hội đồng xét điều kiện bảo vệ luận văn thạc sĩ Luật, chuyên ngành Luật Kinh tế
18 QĐ: 332/QĐ-ĐHL 21/06/2018 Quyết định ban hành quy định việc đăng ký biên soạn, thẩm định, lựa chọn, xuất bản, phát hành giáo trình, tài liệu học tập, kỷ yếu và các tài sản trí tuệ khác của Trường Đại học Luật
19 Số 258/QĐ-ĐHL 23/05/2018 Quyết định về việc thành lập Ban đón tiếp Lễ nhập học Lớp cao học Luật Kinh tế khóa 8
20 Số 1519/QĐ-ĐHH 28/12/2017 Quyết định về việc ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Huế
21 Số 498/QĐ-ĐHL-KHCN 21/11/2017 Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học sinh viện năm 2017
22 Số 512/QĐ-ĐHL-KHCN 21/11/2017 Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học năm 2017
23 Số 509/QĐ-ĐHL-KHCN 21/11/2017 Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học sinh viên năm 2017
24 Số 510/QĐ-ĐHL-KHCN 21/11/2017 Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học sinh viên năm 2017
25 Số 508/QĐ-ĐHL-KHCN 21/11/2017 Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học sinh viên năm 2017
26 Số: 492/QĐ-ĐHL-KHCN 19/11/2017 Quyết định thành lập hội đồng thẩm định Tài liệu học tập
27 Số: 489/QĐ-ĐHL-KHCN 15/11/2017 Quyết định thành lập Hội đồng khoa học sơ tuyển đề tài KH&CN các cấp; các hội nghị/hội thảo đưa vào kế hoạch KHCN năm 2018
28 CV: 452/QĐ-ĐHL 22/10/2017 Quyết định số 452/QĐ-ĐHL về việc ban hành Quy định về quản lý và khai thác quyền tác giả, quyền liên quan tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế
29 Số 372/QĐ-ĐHL 05/09/2017 Quyết định Thành lập Hội đồng xét tốt nghiệp thạc sĩ Luật khóa 2015-2017 (đợt 1)
30 Số 368/QĐ-ĐHL-KHCN 05/09/2017 Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định sách chuyên khảo
Danh mục văn bản

Người ký

Thể loại

Cơ quan ban hành

Phòng ban

Lĩnh vực

Liên kết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây