STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
31 QĐ: 1113/QĐ-ĐHH 31/07/2020 Quyết định v/v sửa đổi một số điều của Quy định mức thu học phí, miễn giảm học phí và thanh toán nội bộ trong Đại học Huế từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021 ban hành kèm theo Quyết định số 1072/QĐ-ĐHH ngày 01 tháng 9 năm 2016 và Quyết định số 926/QĐ-ĐHH ngày 01/9/2017 của Giám đốc Đại học Huế
32 Danh sách cán bộ chủ chốt Trường 30/07/2020 Danh sách cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025
33 Số 219/QĐ-ĐHL 14/07/2020 Quyết định thành lập Hội đồng tuyển chọn danh mục đề xuất đề tài Khoa học và công nghệ cấp ĐHH thực hiện năm 2021
34 Số 213/TB-ĐHL 09/06/2020 Thônh báo đăng ký học cải thiện, học lại trực tuyến các học phần đào tạo theo hệ thống tín chỉ trong Học kỳ 3, năm học 2019-2020
35 Số 172/QĐ-ĐHL 05/06/2020 Quyết định thành lập Ban tổ chức và Ban điều hành Lễ tốt nghiệp năm 2020
36 Số 01/ DS-ĐHL 29/05/2020 Danh sách cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025
37 Số 136/QĐ-ĐHL 20/05/2020 Quyết định thành lập Hội đồng thi và xét tốt nghiệp năm học 2019-2020 Trường Đại học Luật, Đại học Huế
38 Số 136/QĐ-ĐHL 20/05/2020 Thành lập Hội đồng thi và xét TN năm 2019-2020 Trường Đại học Luật, Đại học Huế
39 Số 19-QĐ/ĐU 19/05/2020 Quyết định triệu tập Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Luật, nhiệm kỳ 2020-2025
40 TT10/2020/BGDĐT 14/05/2020 Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên
41 Số 618/QĐ-ĐHH 04/05/2020 Quyết định công nhận Hội đồng trường Đại học Luật, Đại học Huế
42 Danh sách 10/04/2020 Danh sách cán bộ công chức, viên chức, HĐLĐ không xác định thời hạn trường Đại học Luật, ĐHH
43 76/QĐ-ĐHL-ĐTSĐH 05/03/2020 Quyết định thành lập Hội đồng xét điều kiện bảo vệ luận văn thạc sĩ Luật, chuyên ngành Luật Kinh tế khóa 2018-2020
44 Số 49/TB-ĐHL 18/02/2020 Thông báo triển khai đào tạo trực tuyến
45 1001 01/01/2020 Khi giảng viên được phân công giảng dạy theo kế hoạch và muốn bổ sung đồng giảng hỗ trợ công tác giảng dạy đã được phân công
46 1002 01/01/2020 Giảng viên được phân công yêu cầu bố trí trợ giảng hỗ trợ các học phần được phân công
47 QĐ: 717/QĐ-ĐHL 31/12/2019 Quyết định 717/QĐ-ĐHL ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế về việc ban hành chiến lược đào tạo giai đoạn 2019 - 2023, tầm nhìn đến năm 2030
48 QĐ: 607/QĐ-ĐHL 04/12/2019 Quy định học bổng khuyến khích học tập của Trường Đại học Luật, Đại học Huế
49 Số 12-QĐ/ĐU 06/09/2019 Quyết định thành lập các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Luật lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025
50 QĐ: 378/QĐ-ĐHL 20/08/2019 Quyết định sô 376/QĐ-ĐHL của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế về việc ban hành Chương trình đào tạo Thạc sĩ Luật Kinh tế theo định hướng nghiên cứu (có điều chỉnh) năm 2019.
51 QĐ: 376/QĐ-ĐHL 16/08/2019 Quyết định sô 376/QĐ-ĐHL của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế về việc ban hành Chương trình đào tạo Thạc sĩ Luật Kinh tế theo định hướng ứng dụng (có điều chỉnh) năm 2019
52 Số 369/QĐ-ĐHH 08/08/2019 Quyết định thành lập BTC và Tổ giúp việc đón tiếp sinh viên nhập học năm 2019
53 số 1303/QĐ-SGDĐT 06/06/2019 Quyết định số 1303/QĐ-SGD ĐT về thành lập Ban coi thi THPT quốc gia 2019
54 QĐ: 227/QĐ-ĐHL 21/05/2019 Quyết định số 227/QĐ-ĐHL ngày 21 tháng 5 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật về việc thành lập Tổ điều chỉnh chương trình đào tạo đại học ngành Luật và Luật Kinh tế thuộc Trường Đại học Luật, Đại học Huế
55 QĐ: 228/QĐ-ĐHL 21/05/2019 Quyết định số 228/QĐ-ĐHL ngày 21.05.2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Luật về việc thành lập Tổ điều chỉnh CTĐT Thạc sĩ Luật Kinh tế theo định hướng ứng dụng
56 QĐ: 229/QĐ-ĐHL 21/05/2019 Quyết định số 229/QĐ-ĐHL ngày 21.05.2019 của Hiệu trưởng trường Đại học luật về việc thành lập tổ điều chỉnh chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Luật Kinh tế theo định hướng nghiên cứu
57 Số 1160/QĐ-UBND 13/05/2019 Quyết định số 1160/QĐ-UBND ngày 13/5/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh TTH
58 Số: 67/TB-ĐHL-ĐT 12/03/2019 Thông báo về việc tổ chức xét và công nhận tốt nghiệp đại học của sinh viên Khóa 39 đào tạo theo hệ thống tín chỉ
59 Số: 234/QĐ-ĐHH 06/03/2019 Quyết định về việc cho phép Trường Đại học Luật, Đại học Huế đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
60 Số: 32/TB-ĐHL-ĐT 26/02/2019 Kế hoạch công tác tốt nghiệp đại học năm học 2018-2019, Khóa 39 (2015-2019) ngành Luật và Luật Kinh tế, hình thức đào tạo chính quy
Danh mục văn bản

Người ký

Thể loại

Cơ quan ban hành

Phòng ban

Lĩnh vực

Liên kết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây