Văn bản theo người ký: Đoàn Đức Lương

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
299 KH: 25/KH-ĐHL-KTĐBCLGD 23/07/2015 Kế hoạch Công tác Đảm bảo Chất lượng giáo dục năm học 2014-2015
300 QĐ: 01-QĐ/ĐU 07/07/2015 Quyết định số 01- QĐ/ĐU về việc thành lập các Ban và phân công công tác trong Đảng ủy
301 QĐ: 02- QĐ/ĐU 07/07/2015 Quy định Chức năng, nhiệm vụ các Ban của Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020
302 CV: 96/ĐHL-KTĐBCLGD 15/06/2015 Công văn về việc báo cáo tự đánh giá chất lượng trường
303 QĐ: 120/QĐ-ĐHL 29/05/2015 Quyết định số 120/QĐ-ĐHL của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật về việc ban hành chiến lược phát triển của Trường Đại học Luật, Đại học Huế giai đoạn 2015 - 2020, tầm nhìn 2030
304 Số 109/Q-ĐHL 25/05/2015 Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa BGH
305 Số 77/TB-ĐHL 20/05/2015 Thông báo về việc Phân công nhiệm vụ và trách nhiệm trong BGH Trường ĐHL, nhiệm kỳ 2015-2020
306 QĐ: 86/QĐ-ĐHL 18/05/2015 Nội quy giảng đường
307 QĐ: 69/QĐ-ĐHL 11/05/2015 Quyết định Thành lập Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Trường Đại học Luật, nhiệm kỳ 2015-2020
308 QĐ: 70/QĐ-ĐHL 05/05/2015 Nội quy Học đường
309 QĐ : 51/QĐ-ĐHL 05/05/2015 Quyết định thành lập Hội đồng Khoa học Đào tạo (danh sách kèm theo)
310 QĐ: 33/QĐ-ĐHL 24/04/2015 Quyết định về việc bổ nhiệm Trưởng phòng Đào tạo nhiệm kỳ 2015 - 2020
311 QĐ: 36/QĐ-ĐHL 24/04/2015 Quyết định về việc bổ nhiệm Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính nhiệm kỳ 2015 - 2020
312 QĐ: 32/QĐ-ĐHL 24/04/2015 Quyết định về việc bổ nhiệm Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính nhiệm kỳ 2015 - 2020
313 QĐ: 38/QĐ-ĐHL 24/04/2015 Quyết định về việc bổ nhiệm Trưởng khoa Luật Dân sự nhiệm kỳ 2015 - 2020
314 QĐ: 39/QĐ-ĐHL 24/04/2015 Quyết định về việc bổ nhiệm Trưởng khoa Luật Hành chính nhiệm kỳ 2015 - 2020
315 QĐ: 37/QĐ-ĐHL 24/04/2015 Quyết định về việc bổ nhiệm Quyền Trưởng khoa Luật Hình sự nhiệm kỳ 2015 - 2020
316 QĐ: 40:/QĐ-ĐHL 24/04/2015 Quyết định về việc bổ nhiệm Quyền Trưởng khoa Luật Quốc tế nhiệm kỳ 2015 - 2020
317 QĐ: 31/QĐ-ĐHL 24/04/2015 Quyết định về việc bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật - Đào tạo ngắn hạn nhiệm kỳ 2015 - 2020
318 QĐ: 41/QĐ-ĐHL 24/04/2015 Quyết định về việc bổ nhiệm Trưởng khoa Luật Kinh tế nhiệm kỳ 2015 - 2020
319 QĐ: 35/QĐ-ĐHL 22/04/2015 Quyết định về việc bổ nhiệm Trưởng phòng Khoa học công nghệ - Môi trường - Hợp tác quốc tế nhiệm kỳ 2015 - 2020
320 QĐ: 28/QĐ-ĐHL 22/04/2015 Quyết định số 28/QĐ-ĐHL ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Luật về việc ban hành Nội quy trung tâm Thông tin Thư viện thuộc trường Đại học Luật - Đại học Huế
321 QĐ: 12/QĐ-ĐHL 03/04/2015 Quyết định về việc thành lập Trung tâm Thông tin - Thư viện
322 QĐ: 11/QĐ-ĐHL 03/04/2015 Quyết định về việc thành lập Trung tâm Thực hành Luật và Quan hệ doanh nghiệp
323 QĐ: 06/QĐ-ĐHL 03/04/2015 Quyết định về việc thành lập Phòng Tổ chức - Hành chính
324 QĐ: 10/QĐ-ĐHL 03/04/2015 Quyết định về việc thành lập Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục
325 QĐ: 19/QĐ-ĐHL 03/04/2015 Quyết định về việc thành lập Phòng Khoa học công nghệ - Môi trường - Hợp tác quốc tế
326 QĐ: 08/QĐ-ĐHL 03/04/2015 Quyết định về việc thành lập Phòng Đào tạo
327 QĐ: 17/QĐ-ĐHL 03/04/2015 Quyết định về việc thành lập Khoa Luật Quốc tế
328 QĐ: 16/QĐ-ĐHL 03/04/2015 Quyết định về việc thành lập Khoa Luật Kinh tế
Danh mục văn bản

Người ký

Thể loại

Cơ quan ban hành

Phòng ban

Lĩnh vực

Liên kết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây