Văn bản theo cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
31 Số: 4869/BGDĐT-CTHSSV 27/08/2015 Triển khai Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT/BCA-BGDĐT ngày 28/08/2015 về việc Phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự ATXH, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật
32 VBHN: 02/VBHN-BGDĐT 04/08/2015 Thông tư quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học
33 TT: 07/2015/TT-BGDĐT 15/04/2015 Thông tư Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và Quy trình xây dựng , thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.
34 TT: 47/2014/TT-BGDĐT 30/12/2014 Thông tư quy định chế độ làm việc đối với giảng viên
35 VBHN: 28/VBHN-BGDĐT 30/12/2014 Quyết định về học bổng KKHT đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
36 TT: 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC 14/10/2014 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học
37 QĐ: 2653/QĐ-BGDĐT 24/07/2014 Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện NQ số 29-NQ/TW
38 TT: 17/2014/TT-BGDĐT 25/05/2014 Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và viên chức
39 VBHN: 17/VBHN-BGDĐT 14/05/2014 Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
40 TT: 15/2014/TT-BGDĐT 14/05/2014 Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ
41 TT: 15/2014/TT-BGDĐT 14/05/2014 Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ
42 TT: 08/2014/TT-BGDĐT 19/03/2014 Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên
43 VBHN: 06/VBHN- BGDĐT 03/03/2014 Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học
44 QĐ: 06/VBHN-BGDĐT 03/03/2014 Quyết định Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học
45 TT: 03/TT-BGDĐT 24/02/2014 Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam
46 TTLT:42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH 30/12/2013 Quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật
47 TT: 38/2013/TT-BGDĐT 28/11/2013 Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo các trường đạo học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
48 TT: 38/2013/TT-BGDĐT 29/ 28/11/2013 Thông tư về việc Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
49 VBHN: 01/VBHN-BGDĐT 18/09/2013 Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục
50 TT: 62/2012/TT-BGDĐT 27/12/2012 Thông tư Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
51 TT: 05/2012/TT-BGDĐT 14/02/2012 Thông tư về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ
52 TT: 27/2011/TT-BGDDT 26/06/2011 Ban hành quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
53 TT: 19/2011/TT-BGDĐT 23/05/2011 Thông tư ban hành mẫu bằng tốt nghiệp đại học
54 CV: 2196/BGDĐT-GDĐH 21/04/2010 Hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo
55 TT: 18/2009/TTLT-BGDĐT 02/08/2009 Sửa đổi và bổ sung khoản 4 mục I phần II Thông tư Liên tịch 53/1998/TT-LT/BGD&ĐT-BTC-BLĐ-TB&XH ngày 25/8/1998 hướng dẫn chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập
56 TT: 10/2009/TT-BGDĐT 06/05/2009 Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 7 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ
57 QĐ: 36/2007/QĐ-BGDĐT 27/06/2007 Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học
58 QĐ: 25/2006/QĐ-BGDĐT 25/06/2006 Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy (niên chế)
59 TT: 53/1998/TTLT/BGDĐT 24/08/1998 Về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập;
Danh mục văn bản

Người ký

Thể loại

Cơ quan ban hành

Phòng ban

Lĩnh vực

Liên kết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây