Văn bản theo chủ đề: Chỉ thị

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Số 49/TB-ĐHL 17/02/2020 Thông báo triển khai đào tạo trực tuyến
2 QĐ: 717/QĐ-ĐHL 30/12/2019 Quyết định 717/QĐ-ĐHL ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế về việc ban hành chiến lược đào tạo giai đoạn 2019 - 2023, tầm nhìn đến năm 2030
3 Số: 234/QĐ-ĐHH 05/03/2019 Quyết định về việc cho phép Trường Đại học Luật, Đại học Huế đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
4 Số: 599/QĐ-ĐHL 13/11/2018 Quyết định thành lập Ban rà soát điều chỉnh Đề án vị trí việc làm của Trường Đại học Luật, ĐHH
5 NQ: 12/NQ-HĐĐBCLGD 10/05/2018 V/v thẩm định kết quả đánh giá nội bộ chất lượng giáo dục Trường Đại học Luật, Đại học Huế
6 QĐ: 442/QĐ-ĐHL 15/10/2017 Quyết định về việc ban hành Bộ đề cương chi tiết học phần ngành Luật, Luật Kinh tế
7 298/ KH-ĐHL 15/10/2017 Kế hoạch về việc làm việc với các nhóm phỏng vấn phục vụ đánh giá nội bộ cấp Đại học Huế về chất lượng cơ sở đào tạo
8 272/ BC-ĐHL-KTĐBCLGD 25/09/2017 Báo cáo tổng kết công tác đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2016-2017 và định hướng cho năm học 2017-2018
9 QĐ: 258/QĐ-ĐHL 15/06/2017 Quyết định về việc thành lập Ban xây dựng và Tổ thư ký giúp việc xây dựng đề cương chi tiết học phần ngành Luật
10 QĐ: 253-254/QĐ-ĐHL 14/06/2017 Quyết định về việc khen thưởng sinh viên đạt Thủ khoa và kết quả học tập đạt loại Xuất sắc, loại Giỏi
11 Số 180/QĐ-ĐHL-HTQT 11/05/2017 Quyết định về việc ban hành Quy định về hợp tác quốc tế của trường Đại học Luật, Đại học Huế
12 QĐ: 169/QĐ-ĐHL 03/05/2017 Quyết định của Hiệu trưởng trường ĐH Luật về việc thành lập Tổ xây dựng Quy chế đào tạo VLVH trình độ đại học
13 Số: 151/QĐ-ĐHL-KHCN 11/04/2017 Quyết định về việc công nhận kết quả nghiên cứu đề tài khoa học dành cho sinh viên, học viên năm 2016
14 TT: 08/2017/TT-BGDĐT 03/04/2017 Quy chế tuyển sinh và đào tạo tiến sĩ
15 TTr: 74.TTr-ĐHL-KTĐBCLGD 31/03/2017 Tờ trình về việc kế hoạch khảo sát nhà tuyển dụng về chất lượng đào tạo của nhà trường
16 TB: 28/TB-ĐHH 19/02/2017 Thông báo về việc dừng vận hành phần mềm đào tạo tín chỉ của Đại học Huế tại Trường Đại học Luật
17 CT: 04/CT-UBND 15/02/2017 Chỉ thị về việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2017
18 TB: 91/TB-ĐHL-KTĐBCLGD 06/12/2016 Thông báo về việc tổ chức thi kết thúc học phần Học kỳ 1, năm học 2016-2017
19 TB: 80/TB-ĐHL-KTĐBCLGD 23/10/2016 Thông báo về việc thu thập, sắp xếp minh chứng cho báo cáo tự đánh giá của trường Đại học Luật
20 QĐ: 1236/QĐ-ĐHH 29/09/2016 Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Huế
21 CT: 3031/CT-BGDĐT 25/08/2016 Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016 - 2017 của ngành Giáo dục
22 CV: 1706/KTKĐCLGD - KĐĐH 27/06/2016 Công văn 1076 Hướng dẫn đánh giá ngoài Chương trình đào tạo
23 QĐ: 15/QĐ-ĐHL 06/03/2016 Quyết định phân công cán bộ phản biện ngân hàng câu hỏi thi
24 Số: 04/QĐ-ĐHL 11/01/2016 Quyết định về việc thành lập Ban điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Luật
25 QĐ: 225/QĐ-ĐHL 30/12/2015 Trường Đại học Luật ban hành chuẩn đầu ra đào tạo trình độ Tiến sĩ Luật Kinh tế
26 CV: 1173/ĐHH-ĐBCLGD 03/12/2015 Công văn về việc xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục giai đoạn 2015-2020
27 Số 179, 191 QĐ-ĐHL ngày 09/10/2015 v 08/10/2015 Quyết định thành lập Hội đồng Tuyển dụng Trường Đại học Luật, nhiệm kỳ 2015-2020
28 CV: 892/ĐHH-ĐBCLGD 24/09/2015 Công văn về việc báo cáo kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học
29 TT: 162/2014/TT-BTC 05/11/2014 Thông tư 162/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước
30 CV: 1480/KTKĐCLGD-KĐĐH 28/08/2014 Công văn Hướng dẫn đánh giá ngoài đối với các trường ĐH, CĐ và TCCN
Danh mục văn bản

Người ký

Thể loại

Cơ quan ban hành

Phòng ban

Lĩnh vực

Liên kết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây